Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska – KSLAT nr 3-2021

Slutrapport från KSLA:s kommitté för teknik i de gröna näringarna.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Här redovisas resultatet från KSLA:s kommitté för teknik i de gröna näringarna som inrättades 2017 och har arrangerat workshops om framtidens teknik i jord- och skogsbruk och om behovet av rådgivning och kompetensförsörjning på teknikområdet.

Kommittén har verkat i en tid då förändringens vindar blåst inom skogs- och jordbruket. Teknikens utveckling har varit dramatisk. I analysen konstateras både likheter och skillnader mellan jord- och skogsbruk. Inom jordbruket finns en tydlig koppling mellan tekniken och jordbrukets strukturomvandling. Behovet av teknisk kunskap är stort men samtidigt har Sverige tappat flera inrättningar som utvecklade och spred kunskap om ny jordbruksteknik.

Vad bör då Sverige göra? Nya tag behövs för att hålla ställningarna i förhållande till andra länder. Fyra förslag diskuteras, men framför allt är syftet med denna publikation att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Författare: Per Emgardsson, Per Frankelius, Carin Martiin.


Till bläddringsbar pdf (gratisapp, innehåller reklam).

Den bifogade pdf:n är lågupplöst. Önskar du en högupplöst pdf (97 MB) kontakta akademien@ksla.se.

KSLA:s ledamöter behöver inte beställa skriften. Den kommer som vanligt per automatik hem i brevlådan.