Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

Akademisammankomst

EU:s nya skogsstrategi är en del av EU:s Green Deal, den gröna given som ska göra EU klimatneutralt till 2050. Den är förankrad i EU:s tidigare antagna strategi för biologisk mångfald 2030.

Endast för ledamöter och inbjudna gäster.


Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring? Mer information
Mer information

Skogsstrategin handlar bland annat om mer långlivade träprodukter, ”naturnära” skogsbruk, plantering av ytterligare tre miljarder träd, gemensam skogsövervakning, digitala innovationer och skogsbaserad bioekonomi.

Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Representanter från EU-kommissionen, Regeringskansliet, EU-parlamentet och Sveriges Lantbruksuniversitet bidrar med sina perspektiv. Ett antal nyckelpersoner belyser därefter tänkbara effekter för Sveriges skogsnäring. Sammankomsten avslutas med gemensam frågestund och diskussion.

 

För ledamöter.


Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet.

Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…