Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar

Akademisammankomst

FN:s första miljökonferens – ”Stockholmskonferensen” – hölls för 50 år sedan. I år står Sverige och Stockholm, tillsammans med Kenya, värd för högnivåmötet ”Stockholm +50”. Syftet med mötet är bland annat att bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid.


Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar Mer information
Mer information

Miljöbegreppet knöt vid denna tid samman det lokala med det globala och synliggjorde hur miljön var gemensam för alla människor, och att den var allas ansvar. En expertis byggdes upp och institutioner skapades kring miljöfrågorna.

Vad är nästa steg? Är de institutioner vi har tillräckliga för att ta oss an gränsöverskridande och potentiellt katastrofala miljöproblem?

På sammankomsten diskuterar och belyser vi vilka framstegen respektive svårigheterna varit; de viktigaste frågorna inför framtiden och hur KSLA kan bidra till en positiv utveckling, såväl nationellt som internationellt. Personer som var med för 50 år sedan medverkar tillsammans med några av dem som kommer att vara med om 50 år. De spanar såväl bakåt som framåt och försöker fånga ett sekels miljöarbete.

Sammankomsten är också en presentation av antologin Stockholmskonferensen 50 år (KSLAT 1-2022), framtagen av KSLA:s Internationella utskott.

Läs mer om Stockholmskonferensen 1972 och Stockholm+50 2022


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…