Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar

Akademisammankomst

FN:s första miljökonferens – ”Stockholmskonferensen” – hölls för 50 år sedan. I år står Sverige och Stockholm, tillsammans med Kenya, värd för högnivåmötet ”Stockholm +50”. Syftet med mötet är bland annat att bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid.


Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar Mer information
Mer information

Miljöbegreppet knöt vid denna tid samman det lokala med det globala och synliggjorde hur miljön var gemensam för alla människor, och att den var allas ansvar. En expertis byggdes upp och institutioner skapades kring miljöfrågorna.

Vad är nästa steg? Är de institutioner vi har tillräckliga för att ta oss an gränsöverskridande och potentiellt katastrofala miljöproblem?

På sammankomsten diskuterar och belyser vi vilka framstegen respektive svårigheterna varit; de viktigaste frågorna inför framtiden och hur KSLA kan bidra till en positiv utveckling, såväl nationellt som internationellt. Personer som var med för 50 år sedan medverkar tillsammans med några av dem som kommer att vara med om 50 år. De spanar såväl bakåt som framåt och försöker fånga ett sekels miljöarbete.

Sammankomsten är också en presentation av antologin Stockholmskonferensen 50 år (KSLAT 1-2022), framtagen av KSLA:s Internationella utskott.

Läs mer om Stockholmskonferensen 1972 och Stockholm+50 2022


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…