Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar

Akademisammankomst

FN:s första miljökonferens – ”Stockholmskonferensen” – hölls för 50 år sedan. I år står Sverige och Stockholm, tillsammans med Kenya, värd för högnivåmötet ”Stockholm +50”. Syftet med mötet är bland annat att bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid.


Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar Mer information
Mer information

Miljöbegreppet knöt vid denna tid samman det lokala med det globala och synliggjorde hur miljön var gemensam för alla människor, och att den var allas ansvar. En expertis byggdes upp och institutioner skapades kring miljöfrågorna.

Vad är nästa steg? Är de institutioner vi har tillräckliga för att ta oss an gränsöverskridande och potentiellt katastrofala miljöproblem?

På sammankomsten diskuterar och belyser vi vilka framstegen respektive svårigheterna varit; de viktigaste frågorna inför framtiden och hur KSLA kan bidra till en positiv utveckling, såväl nationellt som internationellt. Personer som var med för 50 år sedan medverkar tillsammans med några av dem som kommer att vara med om 50 år. De spanar såväl bakåt som framåt och försöker fånga ett sekels miljöarbete.

Sammankomsten är också en presentation av antologin Stockholmskonferensen 50 år (KSLAT 1-2022), framtagen av KSLA:s Internationella utskott.

Läs mer om Stockholmskonferensen 1972 och Stockholm+50 2022


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…