Växtförädlingens roll i klimatarbetet

Seminarium

Växtförädlingens roll i klimatarbetet Mer information
Mer information

Ett seminarium på Vreta Kluster, arrangerat av Sveriges Utsädesförening och KSLA:s kommitté för jordbrukets klimatanpassning.

Det finns nu en internationell överenskommelse om att vi ska begränsa den pågående förändringen av klimatet till om möjligt +1,5ºC jämfört med innan utsläppen av klimatgaser tog fart. En del av detta är redan intecknad och många bedömare menar att det blir svårt att begränsa temperaturökningen till +2ºC. Temperaturökningen kommer dessutom att bli större på våra nordliga breddgrader, vilket kommer att förändra förutsättningarna för odling på ett antal sätt.

Det finns nu uttalade förhoppningar om att växtförädlingen ska kunna förse svenska odlare med de sorter som behövs för att kunna utnyttja en längre vegetationsperiod, högre temperaturer, ändrat mönster för nederbörden och nya eller förändrade hot från växtskadegörare och -sjukdomar. Samtidigt förväntas förändrade eller nya grödor kunna bidra till en ökad inbindning av kol i marken. Ett annat önskemål är för produkter som innebär mindre klimatpåverkan än fossilbaserade produkter, t ex drivmedel eller plaster.

Det här seminariet kommer att fokusera på dels hur kravlistan på växtförädlingen ser ut för en anpassning till ett förändrat klimat, dels hur svensk växtförädling kan bidra till att svara upp mot denna kravlista med ett ökat engagemang från samhället. Diskussionen om dessa frågor kommer att föras vidare av KSLA:s kommitté för jordbrukets klimatanpassning vid ett seminarium i Stockholm till hösten.

Plats och tid: Vreta Kluster, måndag 3 april 2017, kl 09.30–12.30 med kaffe från 09.00 och lunch 12.30.

Anmälan senast 29 mars.

Program i pdf:n ovan.