Amazonas – myternas skog

Akademisammankomst

Amazonas – myternas skog Mer information
Mer information

”Amazonas, jordens sista paradis. Ett område stort som tolv Sverige som i princip är opåverkat av den moderna civilisationen. Regnskogen här binder kolossala mängder koldioxid och är livsmiljö för miljontals arter. Den måste bevaras om vi ska klara jordens klimat och biologiska mångfald. Men det är ett hotat paradis …” Denna bild möter vi så gott som dagligen i media.

Bilden av Amazonas har naturligtvis bäring även på den svenska skogsdebatten. Varför ska inte fattiga länder i Sydamerika få använda (en del av) sina skogar för att skapa välstånd när vi har blivit rika på våra skogar? Varför anses det vara positivt för klimatet att vi brukar våra svenska skogar för att fånga in och binda maximalt med koldioxid – men dåligt att bruka Amazonas skogar?

Vid överläggningen kommer vi att utmana, nyansera och problematisera den massmediala bilden. Hur mycket skog avverkas egentligen i dag för att bereda plats för bete, storskaligt jordbruk och småskaligt svedjebruk? Varför brinner det och har bränderna ökat med den nya regeringen i Brasilien? Hotas klimatet av dagens exploatering? Hur viktig är Amazonas för atmosfärens syresättning? Är vi nära några tipping-points med oåterkalleliga förändringar?

Överläggningen inleds med några korta presentationer. Ambitionen är inte att ge en heltäckande bild, det skulle kräva en hel bok, utan att förmedla några olika perspektiv och inspel till den avslutande diskussionen.

Moderatorer: Carl Henrik Palmér och Lotta Möller

För ledamöter


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…