År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

Hybridseminarium

Skogens biomassaproduktion, där solens energi, trädens klorofyll och fotosyntesen är en utgångspunkt, binder stora mängder CO2. Förutom att detta genererar en rad närmast livsnödvändiga skogsindustriprodukter, viktiga arbetstillfällen och stora ekonomiska värden till gagn för hela samhället, så är detta också en väsentlig del i klimatarbetet. Frågan är hur allt detta kan göras ännu mera effektivt, samtidigt som samhällets syn på skogens brukande och målen för förvaltning av biologisk mångfald tillgodoses.


År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet? Mer information
Mer information

På detta seminarium vill vi lyfta dessa frågor, höra om teknikens möjligheter samt diskutera hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar. Detta samtidigt som vi måste kunna garantera de stora ekonomiska värden som den svenska skogen representerar, både ur ett privat och nationellt perspektiv. Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Välkommen!


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…