Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

Boksamtal

Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Vad händer om den går förlorad? Vad innebär biologisk mångfald i praktiken – i vardagen, för Sverige som land och på en systemnivå globalt?


Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster Mer information
Mer information

Årets viktigaste bok, antologin ”Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på LIVSviktiga framtidsfrågor” (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) presenteras i ett boksamtal på KSLA den 29 oktober 2021.

Biologisk mångfald är inte bara en fråga för naturvården. Det handlar om såväl ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter på vårt samhälle och har därmed också stor betydelse för vårt jordbruk och skogsbruk. Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken belyser vad detta skulle innebära, förändringar och utmaningar, men också att det finns lösningar och hopp!

Välkommen till ett samtal om boken och de frågor den tar upp tillsammans med författarna Margareta Ihse, Henrik Smith, Marie Stenseke och Tuija Hilding-Rydevik. Samtalet leds av Håkan Tunón. (Samtalet spelas in. Det kommer att kunna ses som film och lyssnas på som podd.)

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…