Den svårfångade framtiden

Akademisammankomst

Den svårfångade framtiden Mer information
Mer information

För att se webbsändning, klicka här

Den svårfångade framtiden

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Få branscher är så beroende av god framtidsspaning som skogsbruket. En skogsskötare måste varje dag ställa sig frågan: Vilka trädslag och kvaliteter vill våra barnbarn – och deras barn – få ut ur de skogar vi anlägger i dag? Och vilka andra nyttigheter kan de tänkas uppskatta – och betala för? Biologisk mångfald? Friluftsliv? Koldioxidlagring?

Historiskt har skogsnäringen inte alltid varit framgångsrik i sina framtidsprognoser. Ta bara ekplanteringarna på Visingsö; när träden var avverkningsmogna efter 150 år hade man sedan länge slutat bygga krigsfartyg i trä! Larm om framtida virkesbrist och virkesöverskott har avlöst varandra. Försumpning och försurning har hotat skogarna. Och en period skulle snabbväxande skogar i tropikerna ta över helt. Listan på historiska missbedömningar av framtiden kan göras lång. Varför har vi så ofta sett fel när vi tittat in i kristallkulan – och kan modern framtidsforskning hjälpa oss att bli skarpare framtidsspanare? Det är temat för skogsavdelningens höstsammankomst. 

Program

Moderator    Linda Hedlund, ordförande Skogsavdelningen

15.00 Samling, kaffe/te
15.30 Formell sammankomst
15.45 Skogens framtid i ett retrospektivt perspektiv
Carl Henrik Palmér, jägmästare, Areca Information
16.15 Det framtida jordbruket. En framtidsstudie inom ”2021-projektert”
Bengt Rundqvist, agronom, Naturvårdsverket
16.45 Paus
17.00 Framtiden som vetenskapligt fält – konsten att inte veta
Erik Westholm, professor, SLU
17.30 Diskussion
18.00 Ärtsupé

 


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…