Akademisammankomst: En samtida titt på dåtid och framtid

Akademisammankomst

Akademisammankomst: En samtida titt på dåtid och framtid Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter.

Årets sista sammankomst ägnas som brukligt är åt reflexion över det gångna året och framåtblickande inför det kommande året. Några kommittéer avslutar sitt arbete i december 2018 och KSLA:s tre utskott – Utskottet för forskningsfrågor, Utskottet för ungdomsfrågor och Utskottet för internationella frågor – har arbetat intensivt under ett år. Vad har vi lärt oss, vad blev extra bra och vad kan göras bättre?

Akademiledamöter som representerar olika grupperingar kommer att dela med sig av sina erfarenheter och vi får framåtblickar från avdelningsordförandena och ordföranden i BAHP. Förra året fick de senare önska något från tomten till KSLA. Kanske har deras önskan gått i uppfyllelse?

Presidiet förmedlar diskussioner och slutsatser från kollegiets planeringskonferens och presenterar vad som kommer under 2019. Vår preses Lisa Sennerby Forsse leder diskussionen under överläggningen.

Sammankomsten inleds med viktiga formella beslut, inkluderande olika val och fastställande av 2018 års mottagare av A. W. Bergstens pris och Akademiens Nilsson Ehle-medalj. Övriga priser och belöningar anmäls och dessutom redovisas resultatet av årets inval av nya ledamöter, vilket akademien in pleno ska stadfästa.


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…