EU:s ökade fokus på skog

Akademisammankomst

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.

EU:s ökade fokus på skog: Samtal med den nytillträdde chefen för EU:s representation i Sverige om vad detta innebär för skogsnäringen


EU:s ökade fokus på skog Mer information
Mer information

Under senare år har skogsfrågorna blivit allt mer framträdande inom EU. Antalet initiativ som berör skog blir fler och styrningen över hur skogen används skärps, trots att EU inte har tilldelats någon kompetens inom skog.

Sammankomsten syftar till att höja kunskapen om drivkrafterna bakom EU:s ökande intresse för skog, vad processerna handlar om samt hur den svenska skogssektorn ser på de viktigaste processerna. Aktuella processer som kommer att belysas är Biodiversitetsstrategin, Skogsstrategin, Bioekonomistrategin, Kriterier för hållbart skogsbruk och hållbara investeringar samt Skogens bidrag till klimatmålen.

Christian Danielsson är nytillträdd chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Christian har 28 års erfarenhet från ledande positioner inom EU. Han kommer att berätta om varifrån EU:s ökade fokus på skog kommer och hur det yttrar sig. Utifrån detta förs sedan samtal om hur utvecklingen inom EU påverkar de svenska skogsägarna och den svenska skogsindustrin samt vilka åtgärder näringen kan vidta för att ta vara på möjligheter och bemöta hinder.


Länk till Peter Holmgrens presentation:

som ursprungligen gjordes på detta seminarium: https://www.cepi.org/watch-the-seminar-eu-forest-based-industries-for-a-sustainable-future/ Och kan ses från minut 13.40:
https://www.youtube.com/watch?v=gSwA1eUqGbc&feature=youtu.be

—————————————————————————————————————————

Handlingar till akademisammankomsten:

För ledamöter →


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…