Framtida försörjning av proteinfoder för animalieproduktionen i Sverige

Seminarium

Framtida försörjning av proteinfoder för animalieproduktionen i Sverige Mer information
Mer information

Se filminspelning från aktiviteten!

Framtida försörjning av proteinfoder för animalieproduktionen i Sverige

Foderkostnaderna är av avgörande betydelse för den svenska animalieproduktionens framtid. Fodret står för en betydande del av produktionskostnaden, varav högvärdigt protein är en viktig del. Soja utgör i dag en betydande och nödvändig del av proteinförsörjningen. Liksom i övriga medlemsstater i EU importeras praktiskt taget all soja och den globala efterfrågan är stor och förväntas öka och därmed priset. Majoriteten av importen kommer från Sydamerika och odlingens miljömässiga konsekvenser har ofta diskuterats, liksom att en ökande andel av sojan baseras på genmodifierat utsäde. En stor utmaning för både den globala och svenska animalieproduktionen är hur behoven av protein skall kunna tillgodoses på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Belysa de faktiska närings- och produktionsmässiga samt ekonomiska förutsättningar för att tillgodose den svenska animalieproduktionens behov av bra proteinfoder och förutsättningar för att ersätta och komplettera importerat proteinråvara, särskilt soja, med inhemsk produktion. Råvarornas kvalitet och egenskaper beträffande exempelvis GMO och risker som salmonellakontaminering kommer att beaktas, men är inte fokus vid detta seminarium.

Program

Moderator    Jan Rundqvist, agronom, Protein Consulting Sweden AB

9.00 Kaffe och registrering
9.30 Välkomna
Martin Wierup, ordförande Kommittén för internationella lantbruksfrågor, KSLA
9.40 Dagens proteinförsörjning och användning: globalt, EU och Sverige
Harald Svensson, chefekonom, Jordbruksverket
10.10 De näringsfysiologiska behoven av protein hos idisslare och enkelmagade djurslag
Leif Göransson, Agr. Dr, Sveriges Lantbruksuniversitet och foderkonsult
10.30 Paus med kaffe och frukt
10.50 Lantmännens strategier för proteinförsörjningen
Claes Johansson, chef Hållbar Utveckling, Lantmännen
11.10 Svenska Foders strategi för proteinförsörjningen
Lars Hermansson, foderchef, Svenska Foder
11.30 Agrodrank som alternativ inhemsk proteinkälla
Håkan Nordholm, foderchef, Lantmännen Agroetanol
11.50 ”Absolutdrank” som alternativ inhemsk proteinkälla
Hans Thuresson, ordförande SBI Trading ABAnna Maria Larsson, husdjursagronom, produktchef foder, Kristianstadortens Lagerhusförening
12.10 Lunch
13.00 Odling av alternativa proteingrödor i Sverige
Fredrik Fogelberg, Agr. Dr, Institutet för jordbruks-& och miljöteknik (JTI)
Tre animalieproducenters förutsättningar, val och ekonomiska konsekvenser
13.20 Fjäderfä
Anita Pettersson, slaktkycklingsproducent, Rösäng lantbruk, Ålberga
13.35 Gris
Karin Olsson, lantmästarstuderande, Holmsbergs gård
13.50 Nötkreatur
Mats Ekström, mjölkproducent, Villberga Kårsta, Grillby
14.05 Diskussion
14.30 Avslutning

 

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…