Framtidens teknik i jord och skog

Workshop

Framtidens teknik i jord och skog Mer information
Mer information

Dokumentation:

Artikel i Jordbruksaktuellt av Carolina Wahlberg: Samtal om framtidens teknik
Finns även som PDF-fil ovan.

Inspelningar av föredragen av Jordbruksaktuellt, publicerade på Youtube:

 

Framtidens teknik i jord och skog

Sedan tjugo år samlar jord- och skogsbruket – via information från givare på maskiner och djur, flyg och satelliter – kunskap och erfarenheter om produktionen i stallar, på fält och i skogen. Det senaste decenniet har informationsflödet ökat snabbt. Kraftfullare verktyg har gett oss hittills oanade möjligheter till att ur det insamlade materialet dra smartare slutsatser om hur produktionen kan optimeras för bästa hållbarhet och bästa driftsekonomi.

Bättre trådlösa kommunikationssystem ger möjlighet att omsätta de nya insikterna i praktiskt jord- och skogsbruk. Vid horisonten skymtar lösningar på tidigare hot som markpackning, näringsförluster och bristande djurhälsa. Med de nya möjligheterna följer frågor om av vem, till vad och för vems bästa den nya tekniken ska användas. Självverksamma robotar i stall, på fält och i skogen omintetgör äldre tiders farliga eller tråkiga arbeten. Men är tekniken robust och kostnadseffektiv? Kan landsbygdens företag attrahera rätt kompetens? I vilken utsträckning har privata företag eller det allmänna rätt att med fjärranalys kontrollera de taklösa areella näringarna? Hur ska fjärrinsamlad information ägas och brukas?

KSLA:s teknikkommitté har i uppdrag att belysa de möjligheter och utmaningar äldre och nyare teknik ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Som ett första steg i bjuder teknikkommittén in till en workshop om ämnet. Under förmiddagen förmedlar tre föreläsare sina tankar om teknikens möjligheter och utmaningar för den praktiska produktionen, nämligen Imke Borchardt, projektledare vid lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein, Klaus-Herbert Rolf , Sales and Govermental affairs manager, 365 Farmnet och Magnus Karlberg, professor, Luleå tekniska universitet. Inspirerade av talarna får deltagarna möjlighet att efter lunch bidra med inspel om möjligheter och problem som den nya tekniken för med sig. Resultatet av workshopen ska bidra till KSLA:s teknikkommittés vidare arbete inom området. Observera att föreläsningarna hålls på engelska.

Mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…