Framtidens teknik i jord och skog

Workshop

Framtidens teknik i jord och skog Mer information
Mer information

Dokumentation:

Artikel i Jordbruksaktuellt av Carolina Wahlberg: Samtal om framtidens teknik
Finns även som PDF-fil ovan.

Inspelningar av föredragen av Jordbruksaktuellt, publicerade på Youtube:

 

Framtidens teknik i jord och skog

Sedan tjugo år samlar jord- och skogsbruket – via information från givare på maskiner och djur, flyg och satelliter – kunskap och erfarenheter om produktionen i stallar, på fält och i skogen. Det senaste decenniet har informationsflödet ökat snabbt. Kraftfullare verktyg har gett oss hittills oanade möjligheter till att ur det insamlade materialet dra smartare slutsatser om hur produktionen kan optimeras för bästa hållbarhet och bästa driftsekonomi.

Bättre trådlösa kommunikationssystem ger möjlighet att omsätta de nya insikterna i praktiskt jord- och skogsbruk. Vid horisonten skymtar lösningar på tidigare hot som markpackning, näringsförluster och bristande djurhälsa. Med de nya möjligheterna följer frågor om av vem, till vad och för vems bästa den nya tekniken ska användas. Självverksamma robotar i stall, på fält och i skogen omintetgör äldre tiders farliga eller tråkiga arbeten. Men är tekniken robust och kostnadseffektiv? Kan landsbygdens företag attrahera rätt kompetens? I vilken utsträckning har privata företag eller det allmänna rätt att med fjärranalys kontrollera de taklösa areella näringarna? Hur ska fjärrinsamlad information ägas och brukas?

KSLA:s teknikkommitté har i uppdrag att belysa de möjligheter och utmaningar äldre och nyare teknik ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Som ett första steg i bjuder teknikkommittén in till en workshop om ämnet. Under förmiddagen förmedlar tre föreläsare sina tankar om teknikens möjligheter och utmaningar för den praktiska produktionen, nämligen Imke Borchardt, projektledare vid lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein, Klaus-Herbert Rolf , Sales and Govermental affairs manager, 365 Farmnet och Magnus Karlberg, professor, Luleå tekniska universitet. Inspirerade av talarna får deltagarna möjlighet att efter lunch bidra med inspel om möjligheter och problem som den nya tekniken för med sig. Resultatet av workshopen ska bidra till KSLA:s teknikkommittés vidare arbete inom området. Observera att föreläsningarna hålls på engelska.

Mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…