Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

Akademisammankomst

Högtidssammankomsten hölls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus.

The Commemorative Meeting was held on 28 January, 2023, in Stockholm City Hall.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023 Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 211:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster. Tema: ”500 år av liv”. Högtidstalare var professor Birgitta Svensson.

The 211th Commemorative Meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry for Academy Fellows and especially invited guests. The theme: ”500 years of life”. Keynote speaker was professor Birgitta Svensson.

————————————————————————————

Bilder

 

Länk till bilderna som togs på gästerna vid fotoväggen i entrén. Dessa foton beställs direkt av fotografen, Ísak Guðnason. Pris: digitala kopior utan kostnad, papperskopior beroende på storlek och papperskvalitet.

————————————————————————————

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format. Bilderna är beskurna. Kontakta akademien@ksla.se för att få hela bilden eller mer högupplösta bilder. Bilderna är fria att använda i redaktionella syften, ange Foto: Erik Cronberg, ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

De som vet att de blivit fotograferade (exkl entréfotona) kan också höra av sig om bilderna – förhoppningsvis kan vi hitta er bland alla de ungefär 560 gästerna. Fler bilder kommer.

————————————————————————————

Link to the photos taken of the guests at the photo wall in the entrance. These photos are ordered directly from the photographer, Ísak Guðnason. Price: digital copies free of charge, paper copies depending on size and paper quality.

Click on the images below to view them in a larger format. The images are cropped. Contact akademien@ksla.se to get the full image or more high-resolution images. The images are free to use for editorial purposes, state Photo: Erik Cronberg, ©The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.

Those who know they have been photographed (excl the entrance photos) can also get in touch about the photos – hopefully we can find you among all the approximately 560 guests. More images will come.


 

 


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…