Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

Hearing

Uppföljning av den informationsträff som Barksätters förvaltningsstyrelse ordnade i september 2020 för grannar till Barksätters egendom och andra aktörer som arbetar med dessa frågor.

För särskilt inbjudna.


Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder? Mer information
Mer information

Styrelsen informerade vid mötet förra året om förestående beslut om ett långsiktigt arbete med att skapa balans mellan foder och vilt. Många kloka synpunkter kom fram vid mötet; beslut, strategi och mål finns i dokumentet ”Hur skapa balans mellan vilt och foder på Barksätter”.

Vi arrangerar nu för särskilt inbjudna en informations- och diskussionsträff för att diskutera olika åtgärder samt de beslut och strategier som utarbetades förra året. Eftersom vilt rör sig mellan fastighetsgränser är en dialog mellan våra grannfastigheter mycket viktig, men också med andra aktörer som arbetar med dessa frågor.

Mer om Barksätters egendom