Hur påverkas skogens kolförråd och kolflöden av skogsbruk?

Seminarium/webbinarium

Vad säger forskningen om de boreala skogarnas förmåga att ta upp och avge koldioxid, och hur påverkas detta av hur skogarna brukas? Seminariet arrangeras under Skogsveckan i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).


Hur påverkas skogens kolförråd och kolflöden av skogsbruk? Mer information
Mer information

Skogar har en viktig roll att spela i klimat-och hållbarhetsfrågor. Kolflöden till och från träd och mark har direkt påverkan på mängden växthusgaser i atmosfären. Skogens produkter lagrar också kol och kan ersätta fossilbaserade produkter. I ett bredare hållbarhetsperspektiv har skogar även stor betydelse för biologisk mångfald.

I detta seminarium fokuserar vi på kolförråd och kolflöden till/från träd och mark. Vi gör detta för att gradvis angripa den stora komplexiteten i den bredare frågeställningen.

Se seminariet i efterhand (länk till IVA).

Moderator: Carina Håkansson.

Nyckelfrågor

  1. Är det bra att bruka skogen ur ett kolflödes-/kolförrådsperspektiv?
  2. Vad är bästa sättet att bruka skogen ur ett kolflödes-/kolförrådsperspektiv?
  3. Hur maximerar man kolförrådet/kolupptaget?
  4. Hur påverkas svaren av systemavgränsningar, t.ex.
    – Temporala?
    – Geografiska (trakt- eller landskapsnivå)?
    – Träd, mark, eller båda?

Medverkande (fylls på löpande)

Peter Högberg, professor i skoglig marklära, SLU
Torbjörn Skytt, adjunkt, institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet
Monika Strömgren, forskare vid Institutionen för mark och miljö; Skogsmarkens biogeokemi, SLU
Annika Nordin, professor, institutionen för Skoglig genetik och Växtfysiologi, SLU
Tomas Lundmark, professor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU


Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…