International outlook – Introduction of new international fellows 2020

Webinar

As a small step towards interaction and mutual exchange we arrange a webinar on the day before the Commemorative meeting to give our recently elected fellows a chance to present themselves and their work in an informal way, and to discuss common, current affairs with other fellows.

 


International outlook – Introduction of new international fellows 2020 Mer information
Mer information

KSLA includes international fellows in all parts of the world, some close to Sweden and some far away. Some are quite frequent guests at the Academy, others disappear out of sight soon after their election, which is a great loss for the Academy.

Geographical distance is, obviously, a challenge, but also the lack of personal connections between fellows in different countries. As a small step towards interaction and mutual exchange we arrange a webinar on the day before the Commemorative meeting to give our recently elected fellows a chance to present themselves and their work in an informal way, and to discuss common, current affairs with other fellows.

Please help us welcome our new fellows by listening to their presentations and by engaging in discussions on current issues from different parts of the world. There is no strict program for the webinar, but each new fellow will give a personal presentation, about 10 minutes long, including a few minutes for discussions and questions.

Link to registration, only for fellows of KSLA.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…