Kan spannmål bidra till hållbar hälsa?

Seminarium

Kan spannmål bidra till hållbar hälsa? Mer information
Mer information

Filminspelning:

I seminariet ”Kan spannmål bidra till hållbar hälsa?” redovisar forskare från SLU och Högskolan i Kristianstad resultat från projektet Historiska sädesslag i framtidens mat.

Vi äter idag endast en bråkdel av alla ätbara växter på jorden. Denna ensidiga kost påverkar både biologisk mångfald och vår hälsa negativt och gör produktionen sårbar. I ett forskningsprojekt som drivs av Karin Gerhardt tillsammans med forskare på SLU och Högskolan i Kristianstad undersöks hur gamla spannmålssorter kan återinföras i svenskt lantbruk med flera positiva effekter som följd.

Projektet är ett fyraårigt tvärvetenskapligt projekt som finansieras av Formas. Forskare från SLU och Högskolan i Kristianstad undersöker tillsammans med lantbrukare och bagare möjligheter med gamla spannmålssorter.

Vid seminariet kommer även resultatet från matvaneundersökningen ”Riksmaten ungdom” att presenteras och diskuteras liksom gluten på gott och ont och hur vi ska äta för hälsan. Detta är det andra seminariet i serien och det arrangeras i samarbete med KSLA den 5 februari kl 13-16.30.

Mer information om projektet:
www.slu.se/kulturspannmal