Naturlighet och skogsbruk

Akademisammankomst

Vad som är naturligt eller ”closer-to-nature” har återigen hamnat i fokus för diskussionen om nyttjande av skogen, inte minst i olika skogsrelaterade EU-processer. Frågan är inte ny, den har tvärtom djupa rötter i historien och har behandlats vid många sammankomster i akademien. Under denna överläggning behandlar vi frågan om naturlighet och skogsbruk utifrån europeiskt, historiskt och borealt perspektiv.

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.


Naturlighet och skogsbruk Mer information
Mer information

Fram till för något år sedan associerades begreppet naturlighet i skogsbrukssammanhang främst till användning av kunskap om naturens funktion i syfte att nyttja den för människans behov. Man talade om det ”ståndortsanpassade skogsbruket”.

Idag är perspektivet ofta annorlunda. Naturlighet associeras i stället till frånvaro av spår av människan i naturen. Skogsbilvägar, markberedningsfåror, diken och planterade träd i raka rader – inget av detta är förenligt med begreppet naturlighet. Var i allt detta hittar vi långsiktigheten och den hållbara utvecklingen?

Skogsavdelningen har till denna överläggning bjudit in tre forskare att reflektera över ämnet ”Naturlighet och skogsbruk” med utgångspunkt i någon eller några av punkterna ovan. Föredragen följs av en paneldiskussion med personer som i sitt arbete brottats med begreppet naturlighet. Överläggningen avslutas sedan med en allmän diskussion. Välkommen!

För ledamöter.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…