Räcker virket från skogen?

Seminarium

Räcker virket från skogen? Mer information
Mer information

Framgångsrik och expansiv skogsindustri, omställning till det fossilfria samhället, utveckling av den cirkulära ekonomin, gröna kemikalier och ökande avsättningar till reservat och biotopskydd. Skogen ska räcka till mycket. Gör den det? Vilka strategier bör industrin satsa på?

Seminariet belyser prognoser och analyser av skogsindustrins råvaruförsörjning i en komplex verklighet.

Program i korthet

  • Inledning: Ola Hildingsson, fd VD Domsjö Fabriker
  • Prognoser över framtida virkesbalanser i nordeuropa och global: Tomas Thuresson, VD Brevens Bruk, Petteri Pihlajamäki, Director at Pöyry Management Consulting, Karl Duvemo, Planeringsspecialist SCA
  • Nya industrikoncept och dess påverkan på virkesbalansen: Jonas Joelsson, Systemanalytiker SP Processum/RISE
  • Omvärldsanalys: Peter Holmgren, fd Director General, CIFOR
  • Ökande efterfrågan på naturvård skärper konkurrensen om träden. Vilka marknadslösningar har industrin att tillgå för ett ökat virkesflöde? Håkan Larsson, fd Skogsdirektör Södra
  • Debatt: Moderator Ola Hildingsson

Lunch kl 12.00 för de som vill: 200 :-
Seminarium: 0:-

Ett samarrangemang mellan KSLA och IVA:s Avdelning VIII för skogsnäringens teknik.

Anmälan och betalning görs på IVA:s hemsida: https://www.iva.se/event/racker-virket-fran-skogen/


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…