Samtal om skogsnäringens värdekedjor – spaning efter nya möjligheter

Workshop

Samtal om skogsnäringens värdekedjor – spaning efter nya möjligheter Mer information
Mer information

Samtal om skogsnäringens värdekedjor – spaning efter nya möjligheter

Endast för särskilt inbjudna.

Skogsnäringens lönsamhet är svag och det är hög tid att hitta nya utvecklingsmöjligheter. Syftet med övningen är att lägga en grund för beskrivning av skogens värdekedjor samt bedömning av utvecklingspotential och förslag till värdeskapande åtgärder. En sådan beskrivning skulle kunna utgöra utgångspunkten för ett gemensamt projekt mellan IVA och KSLA.

Program

09.00 Inledning & orientering.
Presentation av deltagare.
Stina Blombäck
Lennart Rådström
Syfte och mål med dagen.
Vad menas med värdekedja? The Value Chain framework of Michael E. Porter. Gert Andersson
Skogsnäringens, styrkor, svagheter, möjligheter och hot, sammanfattande bild. Lennart Rådström
09.30 Åtgärdsbehov och tidsperspektiv
Vad behöver/måste göras på kort sikt och vad behöver/bör göras på lång sikt?
– Skog
– Trä
– Fiber
Uno Brinnen
Mikael Eliasson
Pia Wågberg
10.00 Inspiration från omvärlden och eget tankegods
Biopathways, Vision 2020 och The NSERC VCO-network i Canada. Maria Stenberg
Hur kan skogen göra skillnad för värdekedjorna, möjligheter och begränsningar? Lars Wilhelmsson
Behov av bred insikt och gemensam målbild. Samtidig hantering av lönsamhetskris och utveckling av nya värdekedjor. Peter Berg
10.30 Samtal Gert Andersson
Magnus Thor
Framtidsspaning efter kritiska områden och faktorer för framgång. Metod: SWOT ur ett VCO-perspektiv.
Dagens skogsindustriprodukter
– Produktion, försäljning och leverans av skogens produkter.
– Produktion, försäljning och leverans/distribution av industrins produkter.
Morgondagens/nya skogsindustriprodukter
Som ovan.
11.45 Lunch
12.45 Koppling till andra nationella initiativ inom området. Var finns dagens offentliga FoU-investeringar? Match i förhållande till behoven på olika tidshorisonter? Jonas Brändström
13.00 Summering och analys
Förslag till nästa steg för utformning av ett eventuellt gemensamt IVA/KSLA-projekt med inriktning på Value Chain Optimization, VCO, och samarbete med Canada: FPAC, FPInnovations och Laval University. Stina Blombäck
Lennart Rådström
14.00 Avslutning

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…