Skogsbruket och artskyddsförordningen

Seminarium

Skogsbruket och artskyddsförordningen Mer information
Mer information

Se filminspelning här:
Del 1 före lunch
Del 2 efter lunch

Skogsbruket och artskyddsförordningen
– från teori till praktik

 

Artskyddsförordningen i skogen är en högaktuell fråga på många sätt.

Gränsdragningen mellan ansvarsområden och praktisk hantering mellan myndigheter har varit oklar och håller på att förtydligas.

Exempel på frågor vi vill belysa är:

  • Varför är artskydd i skogsbruk svårt rent juridiskt?
  • Vad betyder artskyddsförordningen för den biologiska mångfalden i skogen?
  • Hur kan skogsbruket arbeta med artskydd i praktiken?

Syftet med detta seminarium är att föra en diskussion kring olika perspektiv på vad tillämpningen av artskyddsförordningen innebär i teori och praktik.

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

 

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…