Skogsskötselkommittén till USA och Kanada

Exkursion

Skogsskötselkommittén till USA och Kanada Mer information
Mer information

Akademiens Kommitté för skogsskötselfrågor gjorde en studieresa till USA och Kanada i oktober 2012. Temat var ”Retention Forestry” och en rapport har skrivits från resan. Ladda ned den ovan.

Deltog gjorde kommittémedlemmarna

 • Lena Gustafsson
 • Marie Larsson-Stern
 • Lotta Möller
 • Gustaf Egnell
 • Göran Örlander
 • Clas Fries
 • Tomas Thuresson
 • Karin Tormalm

samt doktoranderna

 • Diana Rubene
 • Samuel Johnson
 • Åsa Ranlund