Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitik

Webinar

KSLA har under flera år diskuterat behovet av förädling av skogsträd och lantbruksväxter för att ta fram odlingsmaterial bättre anpassat till ett förändrat och varmare klimat. Kan skogsträds- och växtförädlingen ha en bredare roll i klimatpolitiken?


Umeå Plant Science Center (UPSC), Sveriges Utsädesförening (SUF) och KSLA bjuder nu in till ett seminarium som tar upp dessa frågor.

Under flera år har behovet av förädling av skogsträd och lantbruksväxter för att ta fram odlingsmaterial som är bättre anpassat till ett förändrat och varmare klimat diskuterats. Det kan nu vara dags att också diskutera hur växtförädling kan motverka övergången till ett varmare klimat genom att binda kol eller för ersättning av fossilbaserade produkter. Vilka förädlingsmål kan det handla om för jordbruksgrödorna? Hur kan växtförädling bidra till ökad kolinbindning?

Eftermiddagen kommer att ägnas åt att diskutera risker och möjligheter med vegetativ förökning (klonförökning) av skogsplantor och hur detta kan bidra till en effektivare och mer adaptiv förädling som snabbare kan anpassa plantmaterialet bland annat till effekter av klimatförändringen.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…