Sveriges roll i Europas energipussel

Konferens

Sveriges roll i Europas energipussel

Se del 1 av konferensen på film här!
Se del 2 av konferensen på film här!

Sverige har genom stora tillgångar på skog och en väl utbyggd skogsindustri och tillika vattenkraft mycket goda förutsättningar för förnybar energi. I dagsläget svarar förnybar energi för ca 46 % av Sveriges totala energianvändning! Det är Europas högsta andel.

Det är framförallt politiska beslut om energiskatter på fossila bränslen, koldioxidavgifter samt elcertifikat som gjort det ekonomiskt intressant att investera i förnybar energiproduktion.

Men hur ser det ut framöver? Är de gröna visionerna om ett fossilfritt energisystem år 2050 en utopi eller rent av en överlevnadsfråga?  Räcker de inhemska råvarorna och är den inhemska produktionen internationellt konkurrenskraftigt? Finns det t.o.m. förutsättningar för svensk export av förnybar energi.

Under konferensen kommer vi att behandla Sveriges produktions- och exportmöjligeter av fasta biobränslen, biodrivmedel och förnybar el. Försäljning av svensk teknik och kunskap kan också visa sig vara intressant.

 Möt upp till en dag fylld av framtidsbilder för förnybar energi.

Moderatorer:  Göran Hedman och Erik Herland, KSLAs  Energikommittée

Program

09.30     Kaffe och registrering

10.00     Välkomsthälsning
                  Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA

BLOCK 1: Energianvändningen i Sverige och Europa till 2050

10.10    EU:s och de olika medlemsstaternas mål för förnybar 
                energi
               
 Martin Palm, Näringsdepartementet

10.25      Energianvändningen i Sverige och Europa till 2050 –
                  WWF:s vision
                  Magnus Emfel, WWF           

10.40     Svebios och Aebioms – visioner  
                 Gustav Melin, Svebio/Aebiom

10.55     Diskussion

BLOCK 2: Konkurrensbilden för fasta biobränslen och svenskt kunnande.

11.10     Tankar kring svenska trädbränslens konkurrensförmåga
                 Lars-Göran Harrysson, VIDA Energi AB

11.25     Biobränsle över världshaven
                Bo Hektor, IEAs bioenergiprogram

11.40     Efterfrågan av svenskt kunnande
                 Monika Bubholz, Sweco

11.55     Diskussion

12.10     Lunch

BLOCK 3: Vilken soppa och varifrån?

13.10     Svebios drivmedelsscenario
                 Lena Dahlman, Svebio   

13.25     Så här kan vi producera 20 TWh biodrivmedel från skogen
                 –   Genom svartlut och annan förgasning – Patrik Löwnertz, Chemrec
                 –   Genom jäsning – Jan Lindstedt, SEKAB

14.00     Utvecklingsvägar för svensk etanolproduktion
                  Patrik Myrelid och Frida Källström, Lantmännen

14.15     Kaffe

14.45     Miljöbilens utveckling framöver
                 – Mattias Goldmann,  Gröna Bilister
                 – David Weiner, Volvo Personbilar                         

15.15     Diskussion

BLOCK 4: El till salu          

15.30     Prispåverkan av kärnkraftsstopp i flera länder och förutsättningar för svensk elexport
                 Magnus Zeisig, Markedskraft

  16.00     Diskussion och avslutning

 16.30     Avslutning

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…