Interna stöd i tillväxtekonomier

Rundabordsmöte

Interna stöd i tillväxtekonomier Mer information
Mer information

Rundabordssamtal endast för särskilt inbjudna deltagare.

Under ledning av Lars Brink diskuteras tillväxtländernas jordbrukspolitik. Allt eftersom tillväxtländerna blir rikare har de allt större förutsättningar att öka sitt stöd till jordbruket. Vilka konsekvenser får dessa förändringar för länderna själv, den internationella handeln och för andra u-länder?

Lars Brink är ledamot i KSLA och har lång erfarenhet från internationell jordbruks- och handelspolitik från Kanadas jordbruksdepartement och OECD.

Rundabordssamtalet arrangeras av Kommittén för Internationella Lantbruksfrågor (KIL).

Kontaktperson: akademiagronom Magnus Stark, tel 08-5454 7724.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…