Tio kungliga akademier i tid och rum – Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Seminarium

En föreläsningsserie som lyfter fram tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden.


Tio kungliga akademier i tid och rum – Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur Mer information
Mer information

Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinstdrivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. H.M. Konungen, som 2023 firar 50 år på tronen, är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, KGAA, ansvarar för seriens föreläsning nummer 9.


Lördag 25 november kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal. Begränsat antal platser. Ingen förhandsbokning utan först till kvarn gäller.

Preses, Lars-Erik Edlund, berättar om Kungl. Gustav Adolfs Akademiens mångsidiga verksamhet som främjar forskning om svensk folklig kultur. Detta senare tas i bred mening och innefattar den folkliga kulturen i Sverige och övriga Norden samt de inhemska minoriteterna, och gäller såväl förhistorisk och historisk tid som nutid. I föredraget exemplifieras detta breda verksamhetsfält.

gustavadolfsakademien.se

Se kommande program (fylls på löpande).