Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

Akademisammankomst

EU:s nya skogsstrategi är en del av EU:s Green Deal, den gröna given som ska göra EU klimatneutralt till 2050. Den är förankrad i EU:s tidigare antagna strategi för biologisk mångfald 2030.

Endast för ledamöter och inbjudna gäster.


Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring? Mer information
Mer information

Skogsstrategin handlar bland annat om mer långlivade träprodukter, ”naturnära” skogsbruk, plantering av ytterligare tre miljarder träd, gemensam skogsövervakning, digitala innovationer och skogsbaserad bioekonomi.

Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Representanter från EU-kommissionen, Regeringskansliet, EU-parlamentet och Sveriges Lantbruksuniversitet bidrar med sina perspektiv. Ett antal nyckelpersoner belyser därefter tänkbara effekter för Sveriges skogsnäring. Sammankomsten avslutas med gemensam frågestund och diskussion.

 

För ledamöter.