Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar

Akademisammankomst

FN:s första miljökonferens – ”Stockholmskonferensen” – hölls för 50 år sedan. I år står Sverige och Stockholm, tillsammans med Kenya, värd för högnivåmötet ”Stockholm +50”. Syftet med mötet är bland annat att bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid.


Vår mänskliga miljö, ett gemensamt ansvar Mer information
Mer information

Miljöbegreppet knöt vid denna tid samman det lokala med det globala och synliggjorde hur miljön var gemensam för alla människor, och att den var allas ansvar. En expertis byggdes upp och institutioner skapades kring miljöfrågorna.

Vad är nästa steg? Är de institutioner vi har tillräckliga för att ta oss an gränsöverskridande och potentiellt katastrofala miljöproblem?

På sammankomsten diskuterar och belyser vi vilka framstegen respektive svårigheterna varit; de viktigaste frågorna inför framtiden och hur KSLA kan bidra till en positiv utveckling, såväl nationellt som internationellt. Personer som var med för 50 år sedan medverkar tillsammans med några av dem som kommer att vara med om 50 år. De spanar såväl bakåt som framåt och försöker fånga ett sekels miljöarbete.

Sammankomsten är också en presentation av antologin Stockholmskonferensen 50 år (KSLAT 1-2022), framtagen av KSLA:s Internationella utskott.

Läs mer om Stockholmskonferensen 1972 och Stockholm+50 2022


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…