Vinnande Partnerskap idag och imorgon: Exempel och erfarenheter

Seminarium

Vinnande Partnerskap idag och imorgon: Exempel och erfarenheter Mer information
Mer information

Vinnande Partnerskap idag och imorgon: Exempel och erfarenheter

Vår landsbygd får allt fler utmaningar. Nytänkande och kreativitet behövs för att hitta nya arbetssätt och samverkan mellan det offentliga, privata och den ideella sektorn. Inom Leader har man särskilt betonat vikten av att dessa sektorer måste finna former för att samverka för att få ett hållbart resultat. Goda exempel som visar på praktiska exempel har visat sig vara en bra modell att ta lärdom av.

Därför inbjuder Kungl. Skogs och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket till ett seminarium med syfte är att visa på hur offentlig, privat och ideell sektor har hittat modeller där alla sektorerna blir vinnare. Inspiration och kreativitet i ett vinn-vinn förhållande kännetecknar seminariet.

Lokal kapitalförsörjning är allt viktigare för företag och andra aktörer som vill utveckla nya verksamheter likväl som att behålla service och infrastruktur på landsbygden. Jörgen Andersson från Leader Åres gröna dalar och aktiv inom landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning, ger en aktuell lägesrapport från arbetsgruppen och presenterar förslag till lokala sparbolag.

Seminariet avslutas med en öppen diskussion och frågestund på temat Vinnande partnerskap och Lokal kapitalförsörjning.

Kom och låt dig inspireras samtidigt som du kan bidra med dina erfarenheter i ämnet!

Program

08.30     Registrering

09.00     Välkomna
                  Svante Nilsson, KSLA

09.15     Trepartnerskap som resurs i Leaderprojekt.
                  Erfarenheter från Leader Gränslandet och Våg 21
                  Karina Veinhede, verksamhetsledare och Denny Lawrot, ordförande

10.00     Kaffe

10.30     Lokalt arbete över tre sektorer där alla blir vinnare
                 Roger Fjellseth, Mellansels idrottsförening

11.00     Lokal kapitalförsörjning genom samverkan
                 
Jörgen Andersson

11.30     Diskussion och frågor

12.00     Avslutning och lunch

Med reservation för ev. ändringar.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…