Slutrapportering av bidrag

Slutredovisning görs via akademiens anslagssystem

Logga in på ditt konto och klicka på ditt anslagsnummer – numret på det anslag som ska slutredovisas.

Vill du slutredovisa anslag som du fått före 15 februari 2015 (via det gamla systemet) – kontakta keiko.blesserholt@ksla.se för information. Ange alltid anslagsnummer.

 

→ Logga in här för att se beslut, rekvirera och slutredovisa!

 

Du som fått projektanslag, publiceringsbidrag eller resestipendium – läs KSLA:s kontraktsvillkor: