Remiss Inspel till EUs ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration

KSLA har till Utbildningsdepartementet gett synpunkter på ett svenskt inspel till nästa ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Framtida forskningsprogram måste adressera hela komplexen om människans nyttjande och skötsel av biosfären, inte bara som hittills vissa begränsade och smala områden som transporter, energi, bioteknik etc.

Europeiska unionen (EU) måste som en viktig och stor del av den utvecklade världen ta på sig en pådrivande och för den övriga världen inspirerande roll i kraft av sin ekonomiska och vetenskapliga position i världssamfundet.