Trädgårdsdagar på Enaforsholm – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2013

Den 4–5 augusti hölls trädgårdsdagar i Enaforsholm för första gången. Idén föddes förra sommaren i syfte att högtidlighålla KSLA:s 200-årsjubileum. Arrangemanget blev dock bredare än att ”bara” handla om trädgård, då flera engagerade ledamöter på plats hade anmält sitt intresse att bidra med kunskap.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Många intresserade slöt upp på de totalt fyra visningarna av fjällträdgårdens blomprakt. Trots att trädgården ligger vid fjällets fot i zon 8 så får besökarna många positiva överraskningar. Naturligtvis är det perenner som övervintrar bäst då snötäcket bäddar in växterna under den kalla säsongen. Men även vedartade växter som är anpassade till kallt klimat trivs bra.