Det skogliga biståndet så här långt

Rapport från KSLA:s och Skogshistoriska sällskapets seminarium Det skogliga biståndet så här långt, den 31 oktober 2017.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Mot slutet av 80-talet var skogsbiståndet ca 5 % av det totala biståndet eller 500 mkr/år. Insatserna spände över ett brett fält i alla världsdelar. Idag är bara 3 ‰ av biståndet skogligt. Dags att göra bokslut – vad blev rätt eller fel, hur kan vi utnyttja det som byggdes upp?

Vid seminariet Det skogliga biståndet så här långt gavs åhörarna möjlighet att lyssna till berättelser och erfarenheter från de som var med och även filosofera över det svenska skogsbiståndets framtid. Seminariet hölls den 31 oktober 2017 och var ett samarrangemang mellan KSLA och Skogshistoriska sällskapet.

Rapporten är skriven av seminariets moderator Björn Lundgren.