Wallenbergseminarium: En grönare stad – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2018

En grönare stad är en skönare stad. Stadsbor finns överallt. Trots statistiken som säger att 85 procent av alla svenskar bor i staden så finns de överallt. Stadsborna. Också på landet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Att vara urban och leva ett urbant liv är inte fråga om var man lever utan hur man gör det. Det gäller också globalt.

Den slutsatsen ligger nära efter att ha lyssnat på Dagmar Haases (Wallenbergprofessor 2016) föredrag under semi­nariet Global Urban Sustainability and Justice hos KSLA i december 2017. Jag googlar hur många av klotets snart 8 miljarder som har mobil. Snart 5. Eftersom cirka 2 miljarder är under 14 år och ca 0,6 miljard är över 65 så kan det inte vara så många mellan 14 och 65 som inte har mobil, var de än bor på jorden. Om mobilen nu är ett tecken på urban livsstil så levs den stilen överallt. Fast den är väldigt ojämnt, för att inte säga orättvist, fördelad.