Landskapsforum 2018 rapport


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Vattnet är en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar. Det flyter från källa till hav, över alla slags ägogränser och förvaltningsgränser. Vattnet är helt avgörande för utveckling av såväl landsbygder som städer och det används bland annat som livsmedel, kraftkälla och transportväg. Det är också en förutsättning för hygien, allehanda upplevelser och för produktion av t ex livsmedel och skogsråvara.

Vid detta Landskapsforum diskuterades möjligheter och utmaningar med nyttjande och förvaltning av vårt livsviktiga vatten. Frågorna var t ex:

  • Vilka målkonflikter finns kring vattnet?
  • Hur ser avvägningarna och kompromisserna ut?
  • Var och hur är det bäst att göra nödvändiga åtgärder?
  • Vem tjänar på åtgärderna och vem ska stå för kostnaderna?

Red: Anders Esselin, Man & Nature.