Akvakulturens potential i en biocirkulär ekonomi – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2019

Den fjärde KSLA Wallenberg-professorn, Barry Costa-Price från University of New England, är ledande forskare inom områdena fiske och vattenbruk och specialiserad på utvecklingen av hållbara system för akvakultur inklusive ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Den 12 mars 2019 höll han ett seminarium om just detta.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akvakultur, eller vattenbruk, är världens snabbast växande livsmedelssektor. Asien kommer enligt prognosen fram till 2050 att fortsätta dominera med 80–90 procent av den globala produktionen av sjömat. Utanför Asien sker mycket liten eller ingen tillväxt – men globalt sett är sedan några år varannan matfisk odlad. Det är en paradox som förvirrar många och leder till missuppfattningen att vattenbruk växer massivt överallt. Reaktionen blir krav på detaljreglering och rigid kontroll även på platser med mycket liten verksamhet. Till exempel regleras verksamheten i Sverige i lagen om miljöfarlig verksamhet fast det totala utsläppet från svenskt vattenbruk hittills inte överstigit 1 procent av utsläppen från vår övriga livsmedelsproduktion.

Inspelning från seminariet finns här: https://www.ksla.se/aktivitet/sustainable-aquaculture-at-local-and-global-scales/