EU-parlamentarikernas uppmaning: Var mer aktiva i Bryssel! – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2019

Var mer aktiva i Bryssel och prata inte bara med andra svenskar. Det var ett par av tipsen från rutinerade svenska Europaparlamentariker till publiken när KSLA:s internationella utskott anordnade ett seminarium om skogen och EU den 8 maj 2019.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Inte minst under den senaste mandatperioden har en rad viktiga lagförslag förhandlats fram inom klimat- och energiområdet, inom EU:s så kallade Energiunion. Bland annat LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry), Förnybartdirektivet med hållbarhetskriterier för skoglig biomassa, EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och Single-Use Plastics-direktivet.

Inspelning från seminariet finns här: https://www.ksla.se/aktivitet/eu-och-skogen/