Någonting händer faktiskt... i den takt som är möjlig – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2019

Johan Kuylenstierna inspirationstalade vid ett akademimöte den 21 augusti 2019 och delgav erfarenheter och reflektioner från sina år i FN och dess förhandlingsprocesser. En av de saker han reagerar på är tesen ”det görs ingenting”. Det stora antal FN-konventioner på miljöområdet som tagits fram under årens lopp tyder på att det har hänt rätt mycket, även om det går långsamt.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

I dessa Fridays for future-tider är en vanlig åsikt att ingenting görs för att förbättra klimatsituationen och att de äldre generationerna måste ta sitt ansvar för vad de ställt till med. Och visst ligger det mycket i det, men situationen kanske inte är fullt så statisk som den gärna framställs. Dock måste vi komma ihåg att de förhandlingsprocesser som driver förändring i världen för det mesta bygger på fler grunder än vetenskapliga fakta.

– Vi måste sätta in saker i ett historiskt förlopp, menar Johan Kuylenstierna. Äldre generationer skapade inte det fossildrivna samhället för att vara elaka mot framtida generationer utan för att höja levnadsstandarden och få bort fattigdom och svält. Man har försökt att åstadkomma någonting positivt utifrån det perspektiv som rått i ett historiskt sammanhang, så nej, jag skuldbelägger inte tidigare generationer.