Hållbar markanvändning – en avgörande faktor för klimatet – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2020

Markku Rummukainen presenterade IPCC:s specialrapport om marken och klimatet, Climate Change and Land vid ett seminarium den 2 september 2019.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Landekosystemen som vi är beroende av för mat, energi och material är redan starkt påverkade av klimatförändringarna. 70 procent av den isfria landytan är brukad av oss människor. Klimatförändringarna ökar risken för markförstöring som i sin tur minskar ekosystemens förmåga att motverka klimatförändringarna – en negativ spiral som också hotar den globala livsmedelssäkerheten. Samtidigt kan väl fungerande landekosystem såväl motverka klimatförändringarna som underlätta klimatanpassningen.

Det framkom när Sveriges fokalpunkt för IPCC, Markku Rummukainen, presenterade IPCC:s specialrapport om marken och klimatet, Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and green­house gas fluxes in terrestrial ecosystems vid ett innehållsrikt seminarium hos KSLA i september 2019.

En inspelning från seminariet finns här.