XXV IUFRO World Congress 2019: Forest Research and Cooperation for Sustainable Development – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2019

Vart femte år ordnar IUFRO (International Union of Forestry Research Organizations) en världskongress.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Den gångna hösten (2019) ägde den rum i Curitiba, Brasilien. Det var första gången i Latinamerika i organisationens 127-åriga historia. Om fem år är det Sveriges och Stockholms tur. Det är på tiden, förra gången var 1929. Kongressekretariatet finns på SLU och det har redan börjat med förberedelserna.