Krisdrabbade eller en del av lösningen – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2019

Den 7 november 2019 hölls en träff för alla som varit engagerade på olika sätt i Ungdomsutskottets aktiviteter under åren.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Med seminariet ”Klimatnödläge inom de gröna näringarna – hur bidrar vi till lösningen?” ville Ungdomsutskottet sätta fokus på klimatet och de utsläpp av växthusgaser som sker till följd av mänsklig aktivitet.

Träffen inleddes med ett klimatseminarium med inriktning på lösningar i stället för domedagsprofetior, öppet för alla intresserade.

En inspelning från seminariet kan ses här.