Jordbrukets klimatanpassning – stafettpinnen har gått vidare – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2019

En kommitté summerar: Att anpassa och säkra svensk jordbruksproduktion för ett framtida klimat är inte ett uttryck för nationalism – det är en hållbarhetsfråga.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA:s kommitté för jordbrukets klimatanpassning (KLIMA) hade behovet av livsmedel hos jordens snart 10 miljarder människor som utgångspunkt för sin treåriga verksamhet. Begreppet hållbar intensifiering i ett klimat under förändring var ledmotivet. Effektiv samverkan mellan olika aktörer blev svaret på hur det ska gå till. Tillsammans med SLU:s framtidsplattform Future Food, sammanställdes arbetet under 2017–2019 i en rapport.

Rapporten ”Jordbrukets klimatanpassning FF-report 9” finns här.