Innovativt, djärvt, hållbart – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2020

Behovet av forskning inom de gröna näringarna har ökat i och med den pågående samhällskrisen. Större krav på självförsörjning och en minskad globalisering kan följa i coronapandemins spår. Det menade flera av de medverkande vid ett webbinarium den 19 maj anordnat av KSLA och RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Med utgångspunkt i KSLA:s inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition genomfördes webbinariet med fler än 100 deltagare från alla delar av landet.

Charlotte Bengtsson, vd för Skogforsk och ordförande i KSLA:s forskningsutskott, redovisade grundlinjerna i KSLA:s inspel. Huvudtemat är behovet av ett tydligt forskningsstöd för de gröna näringarnas omställning till långsiktig hållbarhet och förstärkt konkurrenskraft.

Många underströk att nyttiggörandet av forskningen måste vara i fokus. Specifika forskningsmedel för synteser, kritiska översikter och analyser önskades, liksom stöd för svenska forskares medverkan i internationella samarbeten. Flera tog också upp vikten av framtida kompetensförsörjning inom de gröna näringarna genom stöd till utbildningssatsningar.