Markkol och jordhälsa – tål att synas i både teori och praktik – KSLA Nytt & Noterat nr 3/4-2020

De areella näringarnas betydelse för ökad kolinlagring är ett högst aktuellt ämne, inte minst mot bakgrund av EU:s gröna strategi "Farm to Fork", där ersättning för kolinlagring förs fram som ett specifikt förslag. Studiebesök på två gårdar i framkant och en seminariedel med markkol och jordhälsa i centrum hjälpte till att bringa klarhet i några av frågeställningarna.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En vetgirig grupp KSLA-ledamöter samlades en vacker höstdag intill Höja kyrka öster om Ängelholm i nordvästra Skåne. Utsikten är milsvid och i väster syns Skälderviken och Kattegatt mellan Kullaberg och Bjärehalvön. Scenen är satt för att få en inblick i vad som kan komma att bli framtidens hållbara växtodling med fokus på jordhälsa och markkol.

Deltagarna fick ett antal presentationer om ämnen som konservativt och regenerativt jordbruk, gårdsanpassning, kolets kretslopp, markvård och markvårdsindex, markhälsa o s v. Efter presentationerna följde en diskussion där deltagarna kunde konstatera att även om det görs mycket i praktiken kring markkol, klimat och jordhälsa hänger inte forskningen med.

Flera ledamöter tog upp frågan om mätbarhet och er­sättningsmodeller och Markkolkommittén som stått för dagens program kunde ta med sig flera värdefulla synpunk­ter och inspel till sitt fortsatta arbete.