Skogsbrand – KSLA Nytt & Noterat nr 3/4-2020

Sommaren 2014 brann det rejält i Bergslagen, norr om Ramnäs, i den så kallade Salabranden. Den utreddes och analyserades på flera sätt men några sammanfattande slutsatser drogs aldrig, bland annat därför att den särskilde utredare som tillsattes hösten 2014 fick avsluta sitt uppdrag i förtid.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Extremt väder som torka och värme under lång tid kan förväntas öka framåt. Redan 2018 brann det åter i skogarna på flera platser lite längre norrut. Om en av dessa bränder skrev nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder i boken Det brinner… Rapport från en hotad by, som handlade om Kårböle i västra Hälsingland. Den 9 december 2019 presenterade Stefan de Vylder sin bok vid ett samtal i KSLA:s bibliotek.

Efter boksamtalet på KSLA i december 2019 väckte några deltagare tanken att akademien skulle fortsätta att engagera sig i skogsbrandfrågan och vid årsskiftet bildade akademien arbetsgruppen Skogsbrand med Sture Karlsson som ordförande. Artikeln redogör för gruppens arbete.