Rivstart för Växtnoden – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2021

I mitten på december fick vi det besked vi väntat på länge – finansieringen av Växtnoden kom på plats i och med att Mistra, Strategiska forskningsstiftelsen och SLU alla tre lovade att bidra med 300 000 kr vardera! Utöver det ställer KSLA upp med 100 000 kr.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Nu kunde vi dra i gång arbetet på allvar i projektgruppen med Annika Åhnberg som projektledare. Här finns också två unga forskare som är väl pålästa, Dennis Eriksson från Institutionen för växtförädling på SLU Alnarp, och Jens Sundström, samverkanslektor i växtbioteknik på SLU Ultuna. Och så vi två, gamla rävar: Anders Nilsson och Jan-Olov Johansson.

Verksamheten fick lite grann av en kick-off med ett webbinarium om hur EU hanterar genediterade eller ”gensaxade” växter, som två EU-parlamentariker, Erik Bergkvist (S) och Jessica Polfjärd (M), bjöd in till den 26 januari.

Växtnoden ger ut ett nyhetsbrev som i princip kommer varje månad. I det senaste skrev Jan-Olov Johansson bl a så här:

”Projektet Växtnoden syftar till att sprida kunskap om användning av ny, bättre och mer exakt teknik inom växtförädlingen. Området kan tyckas ligga långt utanför de mest brinnande av samhällsfrågor, men enligt vår bestämda uppfattning hör det tvärtom till de mest livsviktiga framtidsfrågorna.”

Alla som vill följa hur det går för Växtnoden kan anmäla sig till maillistan för Växtnodens nyhetsbrev. Då får man också inbjudan och länkar till de öppna aktiviteter som Växtnoden står bakom eller får information om.

Formas har gjort en utlysning om bidrag till kommunikationsprojekt och i februari lämnade KSLA in en ansökan som handlar om Växtnoden. Om den beviljas kommer Växtnoden att ha en tryggad finansiering fram till och med 2023. Beslutet kommer i mitten av juni, men som alltid är konkurrensen säkert stenhård och vi kan bara hoppas att vår argumentering håller för den granskning som nu följer.