KSLA om EU:s färdplan Klimatförändringar – hållbart kolkretslopp

KSLA har lämnat kommentarer på EU-kommissionens initiativ ”Klimatförändringar – hållbart kolkretslopp” (Climate change – restoring sustainable carbon cycles).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

EU-kommissionen har inbjudit organisationer och enskilda att lämna synpunkter på ett nytt initiativ för att motverka klimatförändringar. Kommissionen sammanfattar bakgrunden till initiativet på detta sätt:

Upptag av koldioxid genom skogar, jordbruksmetoder eller tekniska lösningar är nödvändigt för att EU ska bli klimatneutralt senast 2050 eftersom det balanserar utsläpp som är svåra att få bort, t.ex. från jordbruket, flyget eller vissa industrier.

Det här initiativet ska bidra till hållbara lösningar för koldioxidupptag. Vi vill föreslå en handlingsplan för att främja kolinlagrande jordbruk och ta fram ett regelverk för certifiering av koldioxidupptag.

KSLA har lämnat en kortfattad kommentar som finns i bifogad pdf. KSLA framför bland annat att det inte finns någon motsättning mellan kolinlagring i marken och hög produktivitet i jordbruket, samt att det moderna skogsbruket har lett till ökade kolförråd i de nordiska skogarna.

Alla kommentarer finns att läsa på kommissionens webbplats.