Vart är vi på väg? – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2021

Om transporternas betydelse för mat och klimat – med denna rubrik blev det en mycket spännande och givande sammankomst den 14 oktober. Från de svenska blåbärens resa över jordklotet till praktiska frågor om livsmedelstransporter med elektriska lastbilar, e-handel och handel direkt med lantbrukare.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Två inledande talare gav helt olika framtidsbilder. Antingen minskande transporter till följd av brist på el, högt elpris och därmed minskad handel och avtagande globalisering – eller en fortsatt utveckling som under 1990-talet med billig el och billiga transporter.

Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, visade hur fort utvecklingen har gått. Nu har hälften av jordens befolkning tillgång till internet och många ringer gratis. Sjöfrakt och flygtransporter har också sjunkit dramatiskt i pris. Världsekonomin har under den här tiden varit dopad av billig bensin och olja, vilket tillsammans med tekniska framsteg legat bakom den spektakulära utvecklingen av världshandeln.

Till de stora förlorarna hör klimatet och miljön på grund av de enorma ökningarna av transporter och ökad användning av fossila bränslen. Hela 96 procent av världens transporter går på fossila bränslen. Det handlar inte bara om klimatfrågan utan också om nedsmutsning av luften och vattnet, enligt Stefan de Vylder. Är fossilfria transporter möjliga? frågade han sig och svaret blev ett rungande nej!

– Min världsbild är precis tvärtom mot föregående talare, inledde Björn Nykvist, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Stockholm Environment Institute (SEI).

Han hänvisade till att mängden laddbara bilar växer med 50 procent per år och kapaciteten att producera batterier växer så fort det bara går. För att klara av el till trans­portsektorn krävs en ökning av elproduktionen med cirka 10 procent från dagens 140 TWh. Det är jättelätt att klara med mer vindkraft, enligt Björn Nykvist.

Inspelning från sammankomsten finns här.