Uppföljning av livsmedelsstrategin – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2021

”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.”


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Många av oss känner till visionen för livsmedelsstrategin. Men vad betyder egentligen konkurrenskraftig, hållbar och attraktiv – och går det att mäta? Framför allt, mäts utfallet på ett korrekt och tillräckligt transparent sätt för att utgöra ett verkningsfullt beslutsunderlag för förändring av de specifika utmaningarna i livsmedelskedjan?

Dessa frågor ställde sig KSLA:s kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion (hållbar mat-kommittén) under våren, i anslutning till att Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin – årsrapport år 2021 släpptes av Jordbruksverket i mars.

Kommittén tar upp dessa huvudpunkter:

  • Nettomarginalen i livsmedelskedjan
  • Social hållbarhet – attraktivitet
  • Konkurrenskraft
  • Hållbar konsumtion och produktion hänger samman