Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige? – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2022

Rapport från ett seminarium om svensk mjölkproduktion den 8 december 2021.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information

Den 8:e december bjöd KSLA genom Kommittén för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion in till ett seminarium om den svenska mjölken. Enligt siffror från Eurostat är Sverige det enda land i EU där mjölkproduktionen har sjunkit sedan 1995 och där minskningen är ca 1 procent per år, en minskning som till skillnad från alla andra länder utom Frankrike håller i sig efter att mjölkkvoterna avskaffades 2015.

Syftet med seminariet var att beskriva den betydelse inhemsk mjölkproduktion har för Sveriges befolkning, landsbygd och jordbruk. Idén var också att skapa förståelse för orsakerna till att produktionen sjunker, till att vissa gårdar växer medan små gårdar försvinner i många bygder. Till sist var tanken att diskutera vad som krävs för att vända trenden i en paneldebatt.

Mjölkproduktionen är livsnerven i svensk matproduktion i vårt nordliga klimat. Svenskens konsumtion av mjölkprodukter ökar stadigt, framför allt gäller det ost och mjölkfett. Aktuell forskning visar att mjölkprodukter kan vara en naturlig del i en hälsosam diet.

Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har det skett en successiv avreglering av mjölkproduktionen. Från att ha haft 100 procent försörjningsgrad för mjölkprodukter inom landet är vi nu nere på 70 procent. Mjölkföretagaren har gått från en relativt skyddad och stabil tillvaro till en situation med varierande och ofta svag lönsamhet.

En inspelning från seminariet finns här.